Prompt Title: Outline: Write Blog Post Title: Viết bài blog

Created 1 year ago
Votes 0
Views 279 times
0
Human: Write an outline for a blog post about [coupon]. Mainpoints: - [Main point 1](optional) - [Main point 2](optional) - [Main point 3] (optional). Length limit: [50] words Target audience: [Who would most likely read this?] (optional) Writing style and tone: Friendly,, Write in Vietnamese
ChatGPT:

Đề tài: Coupon - Những điều cần biết

I. Giới thiệu về coupon

  • Coupon là gì?
  • Tại sao coupon lại được ưa chuộng?

II. Cách sử dụng coupon

  • Làm thế nào để tìm kiếm coupon?
  • Lưu ý khi sử dụng coupon

III. Những lợi ích khi sử dụng coupon

  • Giảm giá sản phẩm/dịch vụ
  • Tăng khả năng tiết kiệm

IV. Kết luận

  • Coupon là một công cụ hữu ích để tiết kiệm chi phí mua sắm.
  • Hi vọng những thông tin trong bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về coupon và cách sử dụng một cách hiệu quả.
avatar
Fiber
Shared 46 prompts
Created 1 year ago

Leave a Comment

Related Tag Prompts

347
0
Act as a Novelist
1 year ago 2023-01-29 19:26:47 devisasari
146
0
88
43
1 Click Blog Post
1 year ago 2023-02-09 03:58:37 Intellar
56
0
Blog Post Title Generator
1 year ago 2023-02-09 18:49:39 AIPRM
114
0
394
45
Human-like Rewriter - V1.6
1 year ago 2023-02-22 02:22:30 pneb
175
0
Blogger Articles
1 year ago 2023-02-05 04:12:39 Niyonabil