Prompt Title: Python programını otomatikleştirin.

Created 1 year ago
Votes 0
Views 205 times
0

Prompt Detail:

Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. İşte iki yöntem: **1. Otomatik olarak başlatmak için systemd kullanın:** Systemd, Linux'ta hizmetleri yönetmek için kullanılan bir sistem ve Ubuntu 20.04'te varsayılan olarak yüklüdür. Bu yöntemde, cv isimli python virtual environment'ınızı bir sistem hizmeti olarak tanımlayarak bilgisayarınızı her açtığınızda otomatik olarak başlatılmasını sağlayabilirsiniz. 1. Öncelikle, bir sistem hizmeti tanımlamak için bir dosya oluşturun: ``` sudo nano /etc/systemd/system/cv.service ``` 2. Dosya içeriğini aşağıdaki gibi yapıştırın ve kaydedin: ``` [Unit] Description=CV Program After=network.target [Service] User=<kullanıcı_adı> WorkingDirectory=<program_klasörü> ExecStart=<cv_virtual_environment_yolu>/bin/python <program_adı>.py Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target ``` Notlar: - `<kullanıcı_adı>` yerine programı hangi kullanıcı adı ile çalıştırmak istediğinizi yazın. Genellikle bu, programı oluşturan kullanıcıdır. - `<program_klasörü>` yerine program dosyalarının bulunduğu klasörün tam yolunu yazın. - `<cv_virtual_environment_yolu>` yerine cv isimli virtual environment'ınızın tam yolunu yazın. - `<program_adı>` yerine programınızın adını yazın. 3. Sistem hizmeti dosyasını systemd'ye yükleyin ve hizmeti etkinleştirin: ``` sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl enable cv.service ``` 4. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve programınızın otomatik olarak başladığını kontrol edin: ``` systemctl status cv.service ``` **2. Otomatik olarak başlatmak için crontab kullanın:** Crontab, Unix tabanlı sistemlerde zamanlanmış görevlerin (cron job) yönetimini yapmak için kullanılır. Bu yöntemde, crontab'ı kullanarak programınızın bilgisayarınızın açılışında otomatik olarak başlatılmasını sağlayabilirsiniz. 1. Terminal açın ve crontab düzenlemek için aşağıdaki komutu girin: ``` crontab -e ``` 2. Crontab editöründe aşağıdaki satırı en alt satıra ekleyin ve kaydedin: ``` @reboot <cv_virtual_environment_yolu>/bin/python <program_adı>.py ``` Notlar: - `<cv_virtual_environment_yolu>` yerine cv isimli virtual environment'ınızın tam yolunu yazın. - `<program_adı>` yerine programınızın adını yazın. 3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve programınızın otomatik olarak başladığını kontrol edin.
avatar
recepaydogdu
Shared 1 prompt
Created 1 year ago

Leave a Comment

Related Tag Prompts

271
0
Python Pro
1 year ago 2023-01-19 05:16:28 AIPRM
0
0
MySQL Database Creation.
1 year ago 2023-03-08 12:23:48 Pub
0
0
Cool stuff
1 year ago 2023-03-08 15:49:26 Sivayogeith
0
0
Bajar version de python
1 year ago 2023-03-09 10:48:33 Juanma
0
0
Frappe
1 year ago 2023-03-11 01:40:59 KuuKuu
0
0
0
0
python remote control server
1 year ago 2023-03-11 23:05:25 V0rt
0
0
output
1 year ago 2023-03-14 07:09:17 yuvaraj
0
0
s-parameter processing in python
1 year ago 2023-03-14 14:46:13 jhdo
0
0
Python Landsat data handling.
1 year ago 2023-03-15 13:10:40 nathan
0
0
Python para Ciencia Datos
1 year ago 2023-03-16 08:24:10 pedro
0
0
Following Rotated Logfiles.
1 year ago 2023-03-17 09:05:24 hamid
0
0
Modelo de Negócio.
1 year ago 2023-03-18 01:35:57 reiu
0
0
Django API for Todo
1 year ago 2023-03-18 17:45:33 AbdAlmjed
0
0
python爬虫
1 year ago 2023-03-21 00:23:14 DDL
0
0
Improvment_product_generator
1 year ago 2023-03-21 10:01:17 Matěj Konečný
0
0
portable python environment
1 year ago 2023-03-22 12:34:38 Xing