Prompt Title: Kiểu số dấu phẩy động

Created 5 months ago
Votes 0
Views 62 times
0

Prompt Detail:

"List" và "array" là hai cấu trúc dữ liệu phổ biến trong lập trình, nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa chúng. Dưới đây là một so sánh giữa "list" và "array" trong Python:

 1. Định nghĩa:

  • List: Là một cấu trúc dữ liệu linh hoạt và có thể chứa các phần tử khác nhau. Các phần tử trong list có thể thay đổi và có thứ tự.
  • Array: Là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các phần tử cùng kiểu dữ liệu. Các phần tử trong array cũng có thể thay đổi và có thứ tự.
 2. Kiểu dữ liệu:

  • List: Có thể chứa các phần tử với các kiểu dữ liệu khác nhau, ngay cả các list khác.
  • Array: Thường được sử dụng để lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu, như số nguyên, số thực hoặc ký tự.
 3. Cấp phát bộ nhớ:

  • List: Cấp phát động bộ nhớ và có thể thay đổi kích thước một cách linh hoạt khi cần thiết.
  • Array: Thường được cấp phát tĩnh và có kích thước cố định. Trong một số ngôn ngữ lập trình, như C hoặc Java, cần khai báo kích thước của mảng trước khi sử dụng.
 4. Hiệu suất:

  • List: Cho phép thêm, xóa và thay đổi các phần tử một cách linh hoạt, nhưng có hiệu suất chậm hơn khi thao tác với các phần tử lớn.
  • Array: Có hiệu suất cao hơn khi truy cập và thao tác trên các phần tử vì các phần tử nằm liền kề trong bộ nhớ.
 5. Hỗ trợ ngôn ngữ:

  • List: Được hỗ trợ trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình, bao gồm Python.
  • Array: Trong một số ngôn ngữ, như C hoặc Java, có hỗ trợ riêng cho cấu trúc dữ liệu array.

Tùy thuộc vào yêu cầu và tình huống sử dụng, bạn có thể chọn "list" hoặc "array" để làm việc với dữ liệu trong chương trình của mình. Nếu bạn cần một cấu trúc dữ liệu linh hoạt và đa dạng, bạn có thể sử dụng "list". Tuy n

avatar
Tus
Shared 2 prompts
Created 5 months ago

Leave a Comment

Related Tag Prompts

271
0
Python Pro
10 months ago 2023-01-19 05:16:28 AIPRM
0
0
MySQL Database Creation.
8 months ago 2023-03-08 12:23:48 Pub
0
0
0
0
Cool stuff
8 months ago 2023-03-08 15:49:26 Sivayogeith
0
0
Bajar version de python
8 months ago 2023-03-09 10:48:33 Juanma
0
0
Frappe
8 months ago 2023-03-11 01:40:59 KuuKuu
0
0
"playlist creator for python'"
8 months ago 2023-03-11 15:01:28 2Val
0
0
python remote control server
8 months ago 2023-03-11 23:05:25 V0rt
0
0
output
8 months ago 2023-03-14 07:09:17 yuvaraj
0
0
s-parameter processing in python
8 months ago 2023-03-14 14:46:13 jhdo
0
0
Python Landsat data handling.
8 months ago 2023-03-15 13:10:40 nathan
0
0
Python para Ciencia Datos
8 months ago 2023-03-16 08:24:10 pedro
0
0
Following Rotated Logfiles.
8 months ago 2023-03-17 09:05:24 hamid
0
0
Modelo de Negócio.
8 months ago 2023-03-18 01:35:57 reiu
0
0
Django API for Todo
8 months ago 2023-03-18 17:45:33 AbdAlmjed
0
0
python爬虫
8 months ago 2023-03-21 00:23:14 DDL
0
0
Improvment_product_generator
8 months ago 2023-03-21 10:01:17 Matěj Konečný